BonTon 維詩彩妝 時尚黑˙魔力捲翹睫毛夾

時尚黑‧超廣角‧超彈力‧專業弧度

完美的弧度,專為東方人眼型設計,符合眼睛弧度能夠緊貼睫毛根部,輕易夾到細小睫毛。
超廣角35mm寬度大面積快速使用,夾翹睫毛不需分段。
超彈力矽膠片,輕輕一夾,就能輕鬆讓睫毛捲度根根捲翹自然。


◎ 使用方法:
將上睫毛置於彈力橡皮墊上,於睫毛底部往上輕壓,立即創造捲翹效果。

★魔力捲翹小祕密:
1.由睫毛根部往上,分段式夾翹睫毛。2.刷上睫毛膏或佩戴假睫毛。3.於睫毛根部輕夾一次。

★品牌:BonTon 維詩彩妝
--------------------------------------------------------------------------------------
★品名:時尚黑˙魔力捲翹睫毛夾
--------------------------------------------------------------------------------------
★規格:1入